Šta znači OŠ?

» • skraćenica Osnovna škola.

» Pogledajte i os «