Uslovi upotrebe za m.štaZnači.com

1. StaZnaci.com je besplatan internet servis namenjen publikaciji definicija i značenja srpskih reči i može se koristiti pod uslovima kako sledi:

2. StaZnaci.com servisu je moguće pristupiti na internet adresi http://staznaci.com (ili http://m.staznaci.com za pristup preko mobilnog telefona). Kao posetilac možete potpuno besplatno pregledati sadržaj sajta tragajući za srpskim rečima. Ukoliko se osećate kreativnim, možete predložiti neku novu reč (sa definicijom ili značenjem) da je primimo u našu bazu podataka.

3. StaZnaci.com online servis je posvećen očuvanju prava privatnosti ličnosti, vaše podatke nikada nikome nećemo proslediti. Sve lične podatke i informacije unete od strane posetioca ne čuvamo trajno, samo ih koristimo u slučaju potrebe dodatne komunikacije. StaZnaci.com ne koristi kolаčiće (cookies), аli Google, kаo treće lice koristi kolаčiće zа prikаzivаnje adsense oglаsа nа nаšem sаjtu. Detaljnije o njihovoj upotrebi možete pročitati ovde.

4. Naš tim će se uvek truditi da objavi tačne informacije, definicije i značenja, ali pošto je deo podataka dostavljen od strane posetilaca, uprkos njihovoj brzoj proveri, ne možemo odgovarati za njihov sadržaj. Sve informаcije nа nаšem sаjtu su obezbeđeni "kаo što su" (na engleskom „as is”) i nema nikаkve (ni eksplicitne ni implicitne) izjаve ili gаrаncije StaZnaci.com portala. Nаš sаjt nije odgovorаn zа bilo kаkvu eventualnu štetu koju su prouzrokovаli objаvljeni podаtci.

5. Autorom će se smatrati korisnik koji je predložio neku novu reč na StaZnaci.com internet servisu. Autor je saglasan da StaZnaci.com ima pravo da bez nadoknade koristi dostavljene informacije u neograničenom vremenskom periodu. Pošto za predlog reči registracija nije potrebna, nismo u mogućnosti navesti tačne autore dostavljenog teksta i informacija.

6. StaZnaci.com internet portal izlazi u susret posetiocima sajta, koji su primetili neke netačne podatke, te će iste ukloniti ili ispraviti.

7. StaZnaci.com sajt zadržava pravo da, bez obrazloženja i obaveštenja, izmeni ili ukloni svaki neprikladan sadržaj ili neprikladne, neodgovarajuće definicije značenja. Nismo u mogućnosti prihvatiti definicije reči koje imaju pornografski ili uvredljiv sadržaj.

8. StaZnaci.com zadržava pravo da bude naveden kao izvor svakog pojedinog dela koji se kao sadržaj preuzima sa StaZnaci.com internet sajta, bez obzira na prirodu ili format dela o kome se radi. StaZnaci.com je zaštićen pod Creative Commons licencom. U slučaju potrebe i nezakonitog kopiranja našeg sadržaja StaZnaci.com će preduzeti sve zakonom propisane postupke radi zaštite svojih prava.
Poslednje izmene gore navedenih uslova korišćenja: 01.02.2014