Šta znači OS?

» os • ženski rod Usta; lice; otvor, ušće.
Centar rotacije.

» os • ženski rod (botanika) Bodlja na žitnom klasu.
» OS • skraćenica Odbojkaški savez.
» Os • skraćenica (hemija) Simbol osmijuma.
» os • ženski rod (anatomija) Kost.

» Pogledajte i «