Šta znači IHTI.?

» ihti. • gr. (gr. predmetak u složenicama sa značenjem: rib)

» Pogledajte i ihti «