Šta znači IHTI?

» ihti • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: riba, riblji. (grč.)

» Pogledajte i ihti. «