Šta znači SUKURDOL - SUKURDOVA?

» Sukurdol - sukurdova • nar. Preci 10. kolena u porodičnom stablu u srpskim narodima (muško - žensko). Pogledaj i spisak: preci 1-16. kolena