Šta znači ŽOHAR?

» Zohar • muški rod Najvažnija knjiga Kabale (hebr.)

» Žohar • biologija Žohar je vrsta insekta. Uglavnom noćni, šestonožni insekti, zavlače u domove u potrazi za vodom i hranom. Po nekim naučnicima, ovi insekti su nastali još pre 300 miliona godina. Velika istraživanja se vode kako se mogu iztrebiti ovi štetni insekti, jer kad se zavuku u domove, skoro ih je nemoguće istrebiti.