Šta znači ZLATOKOS?

» zlatokos • pridev Koji je kose boje zlata.