Šta znači ZLATARKA?

» zlatarka • ženski rod Žena zlatar.