Šta znači ZGURA?

» zgura • ženski rod Livnička čađ, šljaka, materijal koji ostaje nakon sagorevanja rude (ital.)