Šta znači ZGREŠITI?

» zgrešiti • glagol Skriviti.