Šta znači ZGRAFITO?

» zgrafito • imenica Molovanje grabanjem po golom kreču ili gipsu.