Šta znači ZGLOB?

» zglob • muški rod Zglavak, članak.

» zglob • muški rod (anatomija) Međusobni spoj kostiju. Zglobovi, zajedno sa kostima i mišićima, sačinjavaju organe za kretanje.
S obzirom na pokretljivost zglobovi se dele na nepokretne i pokretne.
U nepokretnim zglobovima nema pokreta kostiju. Takvi zglobovi su zastupljeni na primer u glavi. Pljosnate kosti glave imaju najčešće nazupčene ivice koje se tako spajaju da drže kosti međusobno spojene a da nema pokreta.
Pokretni zglobovi su takvi spojevi kostiju da one mogu da se pomeraju u raznim pravcima. Delovi kostiju, koji se zglobljavaju, imaju glatke površine raznog oblika, pokrivene hrskavicom.