Šta znači ŽENES?

» ženes • muški rod Mladost, mladićko doba; omladina, mladići, mlad svet; ženes dore, "zlatna omladina", bogata rojalistička omladina za vreme Francuske revolucije; otuda: lakomislena omladina iz otmenog sveta.