Šta znači ZEMALJSKI?

» zemaljski • pridev Zemni, zeman.