Šta znači ŽELUJZIJA?

» želujzija • fr. jalousie ljubomora, surevnjivost, zavidljivost; rešetka sa prozoru (koja se stavljala iz ljubomore da bi sprečila radoznale ppoglede), vitak prozorski kapak,zavesa od tankih daščica; žaluzina.