Šta znači ZELENAŠTVO?

» zelenaštvo • imenica Lihvarstvo, anatocizam.