Šta znači ZELENAŠ?

» zelenaš • muški rod Lihvar, kamatar, kamatnik.