Šta znači ŽELE?

» žele • ženski rod (kulinarstvo) Voćni sok ukuvan sa šećerom koji se zato što sadrži pektinske supstance, pri hlađenju steže i spihtija, sulc; sok od raskuvana mesa spihtijan, pihtije, ladetina.