Šta znači ŽELATINIZIRATI?

» želatinizirati • glagol Spihtijavati se, pretvarati se u pihtijastu masu, stezati se usled hlađenja, stinjavati se, smržnjavati se.