Šta znači ZEFIRI?

» zefiri • (vojska) Vrsta lako naoružane francuske fojske u Alžiru.