Šta znači ZEBU?

» zebu • muški rod (životinja) Vrsta govečeta sa grbom; Indusi ga poštuju kao svetu životinju.
Istočnoindijska i afrička vrsta domaćeg bivola; Indusi ga poštuju kao svetu životinju.