Šta znači ZEBRA?

» zebra • ženski rod (auto-moto) Prugasto označen prelaz preko ulice, pešački prelaz.

» zebra • ženski rod (životinja) Životinja iz roda konja, sa lepim prugama po telu, živi u Južnoj i Srednjoj Africi, afrički magarac; zebra-drvo, palmovo drvo sa šarama. (šp.)