Šta znači ZBILJSKI?

» zbiljski • pridev Stvaran, istinski.