Šta znači ŽALONIRATI?

» žalonirati • glagol Obeležiti (ili obeležavati) koljem (ili kočićima, premernim motkama); zabadati (ili udarati) kočiće, premerne motke. (fr.)