Šta znači ŽALONER?

» žaloner • muški rod (vojska) Onaj koji kočićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuje.