Šta znači ŽALON?

» žalon • muški rod (vojska) Kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za premeravanje, premerni kočić sa barjačićem.