Šta znači ZALOGA?

» zaloga • ženski rod Hipoteka.