Šta znači ZABIT?

» zabit • ženski rod Oficir, vojni starešina;
Upravnik oblsti;
Policajac, pandur (tur.)