Šta znači ŽABICE?

» žabice • (sleng, dijalekt) Razonoda koja se sastoji u bacanju oblutaka pljosnatog kamenja paralelno površini vode.