Šta znači ZABARKADIRATI?

» zabarkadirati Okružiti se barikadom, improvizovanom blokadom koja se koristi za sprečavanje prolaza