Šta znači ZABADATI?

» zabadati • glagol Zarivati, urivati.