Šta znači ZAALPSKI?

» zaalpski • pridev Preko Alpa.