Šta znači YOGA?

» Yoga • eng. Yoga (vidi i pod Joga) je stara metoda samorazvoja koja podrazumeva upotrebu raznih tehnika kao što su fizički položaji, vežbi kontrole energije putem disanja, relaksaciono-meditativnih vežbi, koncentracije, meditacije i samorealizacije. Vrlo korisna metoda za rajbijanje današnjeg stresa.