Šta znači YHWH?

» YHWH • ver. Božije Ime sa značenjem ''Onaj koji jeste'' Pravilan izgovor nije tačno potvrđen zbog zabrane izgovaranja Njegovog Imena u Judaizmu , najčešće se koristi: Jahve , Jahveh ili Jehova .