Šta znači WLAN?

» Wlan • (računari) WLAN je skraćenica za engleski naziv Wireless Local Area Network i označava lokalnu mrežu (LAN) koja se zasniva na bežičnim tehnologijama.