Šta znači WIN WIN?

» win win • eng. Svi dobijaju.