Šta znači VGA?

» VGA • ženski rod (računari) Grafički standard za prikaz u boji koji je predstavljao napredak u odnosu na svoje prethodnike u smislu izbora boja i oštrine slike. VGA monitor može da prikaže istovremeno do 2boja. Rezolucija (oštrina slike) VGA monitora je 6piksela horizontalno i 4linija po vertikali. Super VGA monitori su još impresivniji, jer njihove rezolucije dostižu čak 1.0puta 768.