Šta znači VEHABITI?

» vehabiti Pristalice religioznog pokreta u Arabiji koji su pod vođstvom Muhameda ibn Abd el-Vahaba polovinom XVIII veka težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednostavnosti; vahabiti.