Šta znači VEDA?

» veda • ženski rod Sveto učenje Hindusa.