Šta znači VEBER?

» veber • muški rod (fizika) Jedinica magnetnog fluksa, jačine magnetnog polja.
(naziv po fizičaru Veberu)