Šta znači VATIKAN?

» Vatikan • muški rod (geologija) Vrhovna uprava rimokatoličke crkve.
Dvorac i kompleks zgrada sa rezidencijom pape.
prenosno: Papska vlada.
Najmanja država na svetu, površine oko 0,kvadratna kilometra. Smeštena u zapadnom delu Rima, na desnoj obali reke Tibar, obuhvata više crkava, trgova, zgrada i vrtova opasanih zidinama čije je gradnja počela još u veku.
Papina palata u Rimu na Vatikanskom bregu, početa u veku i stalno proširivana, tako da sada ima soba; fig. papska vlada, papska politika; vrhovna uprava rimokatoličke crkve.