Šta znači VATER-POLO?

» vater-polo • eng. water-polo sp. rukomet u vodi sa sedam igrača u svakom timu.