Šta znači VARANT?

» varant • muški rod (finansije) Espapna založnica, onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredita; punomoć; naredba, nalog za hapšenje.