Šta znači VADIMONIJ?

» vadimonij • muški rod Jemstvo, garancija, jemčenje; jemčenje da će neko doći na sud;
Dolazak na sud;
Rok suđenja (lat.)