Šta znači VADIJ?

» vadij • muški rod Novac koji se polaže kao garancija na ime jemstva, jemčevina (lat.)