Šta znači VAČILANTE?

» vačilante • prilog (muzika) Trepereći, kolebljivo, lelujaći se.