Šta znači VAČETO?

» vačeto • prilog (muzika) Trepereći, kolebljivo, ljuljajući se.