Šta znači VA?

» va! • usklik Vredi, važi može; u hazardnim igrama: izraz koji se upotrebljava kada se stavlja novac na neku kartu.

» VA • skraćenica (auto-moto) Auto-oznaka za Valjevo.