Šta znači UVESTI?

» uvesti • glagol (računari) Uneti u dokument datoteku napravljenu u nekom drugom programu. Na primer, uneti grafički objekt u dokumentu programa za obradu teksta.